2 grudnia 2019

Wykorzystaj nowoczesną analitykę w podejmowaniu decyzji biznesowych

Podejmuj szybkie, trafne decyzje z SAP Analytics Cloud, by osiągać lepsze wyniki . Uprość analizę danych dzięki jednej, spójnej platformie analitycznej łączącej analizy BI z planowaniem. Odkrywaj nowe trendy i zagrożenia, planuj i przewiduj wykorzystując interaktywną wizualizację danych i mechanizmy uczenia maszynowego (Machine Learning).

Czym jest SAP Analytics Cloud?

SAP Analytics Cloud to jedna, spójna platforma do wizualizacji danych, wykrywania trendów, rozszerzonych analiz i planowania, oparta na innowacyjnej technologii SAP HANA. Rozwiązanie umożliwia współpracę i realizację wspólnych celów na wszystkich poziomach zarządzania. Upraszcza podejmowanie decyzji operacyjnych i strategicznych. Zastosowanie modelu SaaS (Software as a Service) zwiększa mobilność, wygodę użytkowania i bezpieczeństwo.

SAP Analytics Cloud wspiera inteligentne przetwarzanie danych w organizacji wykorzystując mechanizmy uczenia maszynowego (Machine Learning) i sztucznej inteligencji (AI – Artificial Intelligence). Dodatkowo dane analizowane i prezentowane są w kontekście dostosowanym do użytkownika, w czytelnej i przejrzystej formie wizualnej (zgodnie z zasadami UX – User Experience).

Dzięki wykorzystaniu mechanizmów NLP (Natural Language Processing), czyli generowania przez urządzenia i komputery języka naturalnego, odpowiedzi na zapytania użytkowników przedstawiane są w bardzo przystępny i zrozumiały sposób. Personalizowane kokpity nawigacyjne pozwalają ponadto wygodnie pracować, także na urządzeniach mobilnych. .

Możliwości SAP Analytics Cloud

  1. Analizuj dane i odkrywaj nowe trendy – Odkrywaj kluczowe czynniki biznesowe (KPI) dla Twojej firmy i podejmuj trafne decyzje oparte na aktualnych analizach, przedstawionych w czytelnej formie.
  2. Wyznaczaj cele i planuj – Planuj na podstawie zintegrowanych danych, a nie intuicji. Twórz plany finansowe i operacyjne w jednym rozwiązaniu wykorzystując analizy predykcyjne.
  3. Identyfikuj ryzyka – Odkrywaj zagrożenia dla zaplanowanych działań wykorzystując wbudowane narzędzia do prognozowania i uczenie maszynowe.
  4. Kontroluj realizację i wprowadzaj działania korygujące – Śledź postępy w realizacji planu, identyfikuj problemy i działaj natychmiast by zapobiec ich skutkom.

Inteligentne analizy

Podejmuj kompleksowe decyzje biznesowe, uzyskując dostęp do wszystkich funkcji analitycznych w jednym miejscu, korzystając z personalizowanych kokpitów zarządzania. Przejrzysta i intuicyjna wizualizacja danych nie tylko pozwoli Ci szybko odpowiedzieć na nurtujące pytania, ale pomoże również odkryć nowe, nieoczywiste trendy, możliwości i szanse. Wykresy i raporty, zaprojektowane zgodnie z zasadami UX, prezentują dane w sposób interaktywny, umożliwiając natychmiastowe pogłębienie informacji.

Każdy użytkownik może analizować, raportować i przeprowadzać symulacje przy użyciu dowolnych danych na jednym ekranie (także mobilnym), w dowolnym momencie, bez specjalistycznej pomocy IT. Wykorzystanie NLP (Natural Language Processing) upraszcza komunikację i pozwala na wyjaśnienie otrzymanych wyników w naturalnym, zrozumiałym dla człowieka języku.

Zintegrowane planowanie

SAP Analytics Cloud integruje analizy Business Intelligence z planowaniem. Bezpośrednio na podstawie interaktywnych raportów możesz budować plany i budżety o różnych poziomach szczegółowości. Bezproblemowo łącz i twórz plany operacyjne i finansowe.

W prosty sposób możesz przejść z analizowanych danych do tworzenia konkretnego planu działania. Prognozuj i sprawdzaj różne scenariusze dzięki analizom predykcyjnym. Twórz symulacje „co jeśli” na podstawie danych w czasie rzeczywistym i na ich podstawie podejmuj trafne decyzje.

Identyfikacja ryzyk

Identyfikuj zagrożenia dla Twojego biznesu zanim się wydarzą i działaj natychmiast, by zapobiec ich negatywnym skutkom. SAP Analytics Cloud posiada wbudowane narzędzia służące do symulacji i analiz predykcyjnych, wykorzystujące mechanizmy sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe. Dzięki temu dane analizowane są w różnym ujęciu i kontekście, pozwalając wykryć ukryte zależności.

SAP Analytics Cloud nie tylko pozwala zidentyfikować potencjalne zagrożenia, ale podpowiada też dalsze kroki i zalecenia o wysokim stopniu szczegółowości. Możesz więc płynnie przejść od identyfikowania wyzwań biznesowych do spersonalizowanych rekomendacji co do dalszych działań.

Bieżąca kontrola

Dzięki indywidualnym pulpitom nawigacyjnym w SAP Analytics Cloud zyskasz błyskawiczny dostęp do analiz niezbędnych dla Twojego stanowiska. Bez względu na to czy w organizacji kierujesz pojedynczą komórką, działem czy całą firmą – otrzymujesz praktyczne narzędzie do podejmowania codziennych decyzji biznesowych.

Monitoruj postęp realizacji planów i reaguj natychmiast. Dzięki informacji dostępnej w czasie rzeczywistym możesz podejmować decyzje w oparciu o raporty zawierające najbardziej aktualne dane oraz praktyczne i zaufane prognozy.

Najważniejsze korzyści

  • Rozszerzona analityka na wszystkich poziomach zarządzania, dostępna w przystępnej, wizualnej formie
  • Inteligentne prognozy i wykrywanie zagrożeń dla organizacji
  • Zintegrowane planowanie dla całego przedsiębiorstwa
  • Monitorowanie realizacji planów w oparciu o aktualne, rzeczywiste dane z poziomu spersonalizowanych pulpitów
  • Dostęp do danych z każdego miejsca i w każdym czasie za pomocą urządzeń mobilnych

Zainteresowany?

Znajdź nas na: