Altab S.A.

ul. Wręczycka 11a
42-200 Częstochowa

NIP: 949-15-77-451,
REGON: 151395949,
KRS: 0000317444

XVII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Częstochowie.
​Kapitał zakładowy 501 000 PLN

Oddziały Altab S.A.

Altab Warszawa

ul. Domaniewska 37 lok. 2.43
02-672 Warszawa

wskazówki dojazdu

Altab Kraków

ul. Zakopiańska 236B
30-435 Kraków

wskazówki dojazdu

Altab Pomorze

ul. Górki 3
82-500 Kwidzyn

wskazówki dojazdu

Altab Wrocław

al. Leszczyńskiego 4
50-078 Wrocław

wskazówki dojazdu

Altab Radom

ul. Kilińskiego 15/17
26-600 Radom

wskazówki dojazdu

Altab Częstochowa

ul. Wręczycka 11a
42-200 Częstochowa

wskazówki dojazdu

Zainteresowany?

Znajdź nas na: