Zarządzanie projektami i zasobami

Funkcjonalność zarządzania projektami w SAP Business One umożliwia scentralizowanie wszystkich transakcji, dokumentów i zasobów dotyczących projektu w jednym miejscu. Dostęp do bieżących raportów umożliwia analizę różnych aspektów projektu takich jak: koszty i przekroczenia budżetu, planowanie i wykorzystania zasobów, postęp realizacji, czy terminowość realizowanych zadań,

Monitoruj działania i analizuj efekty

Przejmij kontrolę nad działaniami i analizuj ich efekty w czasie rzeczywistymi, na każdym etapie realizacji projektu. Kontroluj budżet, terminy realizacji i zakres projektu. Zarządzaj zadaniami i postępem prac. Maksymalnie wykorzystuj dostępne zasoby.

Korzystaj z bieżącego raportowania

Twórz indywidualne zestawienia dotyczące: przebiegu projektów, budżetów, terminów realizacji prac i ich zakresu. Buduj własne analizy i raporty oraz gromadź informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności firmy i analizuj je w wielu przekrojach i wymiarach.

Skróć czas pracy

Korzystaj ze zintegrowanej informacji dostępnej “tu i teraz”. W każdej chwili twórz zestawienia i raporty zgodne z indywidualnymi wymaganiami, a na ich podstawie podejmuj trafne decyzje na każdym etapie realizacji projektu.

Kontroluj budżet

Sprawdzaj przebieg prac i ich zgodność z zapisami w umowach, czy z harmonogramem fakturowania. Generuj faktury, WZ, zlecenia produkcyjne i inne, zgodnie z etapami uwzględnionymi w dokumentacji projektowej.

Śledź efektywność podejmowanych prac

Sprawdzaj postęp realizacji działań wykonywanych przez wszystkich pracowników zaangażowanych w projekt, kontroluj terminy i zakres wykonanych prac. Analizuj dostępność zasobów oraz weryfikuj możliwość podjęcia kolejnego zlecenia.

Maksymalnie wykorzystuj zasoby

Zarządzaj zadaniami, deleguj obowiązki pracownikom, kontroluj postęp realizacji prac i dostępność pracowników i zasobów. Kontroluj status postępu prac, ich zgodność z harmonogramem oraz weryfikuj ewentualne zagrożenia związane z niedotrzymaniem terminu.

Zainteresowany?

Znajdź nas na: