Analizy w czasie rzeczywistym

Wykorzystaj jedną platformę do analiz i transakcji i podejmuj lepsze decyzje biznesowe na podstawie danych w czasie rzeczywistym.

Kokpity i KPI's

Kompleksowe kokpity z danymi i wskaźnikami KPI

Zaawansowane kokpity

Zbiór danych i wskaźników KPI związanych z konkretnym obszarem działalności biznesowej

Interaktywne analizy

Funkcje raportowania przy użyciu MS Excel w oparciu o warstwę semantyczną dostępną w SAP HANA

Warstwa semantyczna

Prekonfigurowane podglądy informacji przedstawiające spersonalizowane treści biznesowe do celów raportowania i konsumpcji danych analitycznych

Zainteresowany?

Znajdź nas na: